Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook
 • Vítejte na našich stránkách

  Naleznete zde veškeré informace o možnostech studia na naší škole. Na škole probíhá i spousta mimoškolních aktivit, prohlédněte si naši nabídku.

 • AGROPODNIKÁNÍ

  Studujte moderní a žádané obory, perspektivní do budoucnosti. Stále více populární studijní obory, uzpůsobené nejnovějším trendům.

 • CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ KYNOLOGIE

  Studium i budoucí povolání může být zároveň i Vašim koníčkem. Při volbě povolání volte nejen hlavou, ale i srdcem.

 • STAVEBNÍ OBORY

  Široká nabídka stavebních oborů. Získejte u nás kvalitní vzdělání, které Vám otevírá nové možnosti do života.

 • AUTOOPRAVÁRENSKÉ OBORY

  Široká nabídka autoopravárenských oborů. Získejte u nás kvalitní vzdělání, které Vám otevírá nové možnosti do života.

 • UBYTOVÁNÍ

  Pro studenty zajišťujeme ubytování ve vlastních domovech mládeže.

 • STRAVOVÁNÍ

  Pro studenty zajišťujeme stravování ve vlastní školní jídelně.

Projekty

pen

 

Česká zemědělská akademie je zapojena do celé řady projektů.

 

Číst více...

Úspěchy studentů

uspechy

 

Významné úspěchy našich studentů.

 

 

Číst více...

2. kolo přijímacího řízení

 

pen


Vyhlášení 2. kola příjmacího řízení

do oborů s výučním listemKritéria pro přijímací řízení

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denního studia pro školní rok 2018/2019.

 

1. Průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, zaokrouhlený na dvě desetinná místa (maximálně 60 bodů). 

2. Doplňkové kritérium (v případě rovnosti bodů) - prospěch z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

3. V případě malého počtu přihlášených uchazečů může ředitel rozhodnout o tom, že obor nebude otevřen. 

4. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, pokud je požadována podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Počty přijímaných žáků 

  

Termíny podání přihlášek 

 • do 15. června 2018
 • přihlášky se podávají řediteli střední školy osobně nebo poštou 
 • u všech nabízených studijních a učebních oborů, kromě nástavbového studia a studia při zaměstnání, musí uchazeč na přihlášce ke studiu doložit lékařské potvrzení 


Výsledky přijímacího řízení 

 • seznam přijatých/nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na webu školy
 • rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává
 • písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům

  

Odevzdání zápisového lístku 

 • uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu  
 • zápisový lístek se odevzdává řediteli střední školy 
 • pokud se uchazeč hlásí ze základní školy, obdrží zápisový lístek na základní škole 
 • pokud se uchazeč hlásí odjinud, obdrží zápisový lístek na základě písemné žádosti na příslušném krajském úřadě dle trvalého místa bydliště (pro kraj Vysočina – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava) 
 • pokud škola do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení 
 • vzor vyplnění zápisového lístku - zde (vyplňujte pouze žlutě zvýrazněnou část)

 

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí 

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí 
 • o výsledku odvolacího řízení rozhoduje krajský úřad 
 • rozhodnutí musí oznámit nejpozději do 30 dnů

 

Formuláře přihlášek ke studiu

 

 

Je určena pro přihlašování uchazečů na denní formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou, a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s maturitní zkouškou v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u zde uvedených oborů vzdělání, i ke zkrácenému studiu.

 

 • Přihláška pro nástavbové studium (hnědý podtisk)   XLS   PDF

 

Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech nástavbového studia (podmínkou je úspěšné ukončení stanoveného oboru vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání, případně odpovídajícího vzdělávání v ostatních formách vzdělávání). Jde jak o obory bez talentové zkoušky, tak obory s talentovou zkouškou. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání, i ke zkrácenému studiu.

 

 • Přihláška pro ostatní formy vzdělávání (zelený podtisk)   XLS   PDF

 

Slouží pro přihlašování na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání, i ke zkrácenému studiu.

 

 

 


 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal