Výchovné poradenství

Metodik prevence   

PaedDr. Zdeněk Bláha
Telefon
: +420 565 533 218
E-mail: blaha(zavinac)cza-hu.cz
Úřední hodiny: každé úterý 3. vyučovací hodinu (sborovna), jiný termín po individuální domluvě

Výchovný poradce – pracoviště Školní a Nádražní                              

PaedDr. Zdeněk Bláha
Telefon
: +420 565 533 218
E-mail: blaha(zavinac)cza-hu.cz
Úřední hodiny: každé úterý 3. vyučovací hodinu (sborovna), jiný termín po individuální domluvě

Výchovný poradce – pracoviště Světlá           

Ing. Josef Horní
Telefon
: +420 569 452 080
E-mail: horni.svetla(zavinac)cza-hu.cz
Úřední hodiny: po individuální domluvě
 

Náplň práce výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost výchovného poradce je zaměřená zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.
   

Elektronická schránka důvěry

Prostřednictvím elektronické schránky důvěry se na nás můžete obrátit s problémem, který právě řešíte, nebo chcete pomoci spolužákovi s jeho problémem, ale nevíte jak. I problémy, které se zdají zprvu neřešitelné, se dají za pomoci zkušených poradců vyřešit.

Vaše sdělení je anonymní a je doručeno pouze výchovnému poradci, kterého si vyberete. Pokud očekáváte odpověď, uveďte Vaši e-mailovou adresu.

Vstup do elektronické schránky důvěry

Přidáno 20. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme:
eSafety
eBezpečná škola
Cvičná škola
Podpořil Kraj Vysočina
Partneři školy:
Uč se v mládí
Cech obkladačů
Zemědělská Pôdohospodárska škola
Cech topenářů a instalatérů
Cech pokrývačů a tesařů
Agroportal
Agrojournal