Jednotná přijímací zkouška

Důležité organizační pokyny k přijímací zkoušce v souvislosti s COVID-19
Jednotná přijímací zkouška

 

 

ČAS

 • začátek příjímací zkoušky: v 8:30 hodin
 • uchazeči z rizikové skupiny - příchod: v 7:50 hodin
 • ostatní uchazeči - příchod v souladu s časem uvedeným na pozvánce k přijímacímu řízení 

VSTUP DO BUDOVY

 • uchazeči vstupují do budovy školy jednotlivě, mají zakrytá ústa a nos, stojí ve 2 m rozestupech
 • dbají pokynů zaměstnanců školy
 • uchazeč při příchodu předloží POZVÁNKU a odevzdá vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení zde)
 • uchazeč odchází do určené učebny
 • vstup do budovy není povolen doprovázejícím osobám
 • ve společných prostorách má uchazeč zakrytá ústa a nos (např. rouškou)
 • každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení roušky

UČEBNA

 • uchazeč po příchodu do učebny použije dezinfekci na ruce
 • dbá pokynů vyučujícího
 • posadí se samostatné do lavice
 • uchazeči z rizikových skupin se posadí nejdále ode dveří, pokud možno u oken (dbají pokynů vyučujícího)
 • uchazeči sedící v lavici nemusí mít zakrytý nos a ústa
 • při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá roušku do sáčku
 • uchazeč používá vlastní psací potřeby
 • mezi jednotlivými zkouškami uchazeči dbají pokynů vyučujících
 • po skončení zkoušky, co nejrychleji opustí budovu školy

RIZIKOVÁ SKUPINA UCHAZEČŮ

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  • při protinádorové léčbě
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 6. farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2. až 8.) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • 8. 6. 2020 od 8:30 hodin proběhnou písemné testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky
 • 15. 6. 2020 CERMAT zpřístupní výsledky přijímacích testů
 • 16. 6. 2020 v 18:00 hodin škola zveřejní na svých webových stránkách přidělenými kódy seznamy přijatých uchazečů do jednotlivých oborů pod přidělenými kódy
 • do dne 23. 6. 2020 včetně je stanovena lhůta pro odevzdání zápisových lístků uchazečů přijatých ke studiu (lhůta 5 pracovních dní)
  • u zápisových lístků zaslaných poštou je rozhodné datum odeslání zásilky
  • možno doručit osobně do sekretariátu školy v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin

U uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijatí z důvodu naplnění kapacity oboru, lze podat Žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno (formulář bude přiložen k rozhodnutí o nepřijetí).

Po vydání nového rozhodnutí o přijetí je uchazeč povinen doručit zápisový lístek do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí o přijetí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy od 1. 9. 2020.

OBSAH A FORMA JPZ

Obsah i forma přijímací zkoušky jsou zachovány. Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

POČET TERMÍNŮ

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním kole uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu.

 

Přidáno 28. 5. 2020, autor: Martin Viktora

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme:
eBezpečná škola
Zlatý erb
Podpořil Kraj Vysočina
Partneři školy:
Uč se v mládí
Cech obkladačů
Zemědělská Pôdohospodárska škola
Cech topenářů a instalatérů
Cech pokrývačů a tesařů
Agroportal
Agrojournal

Vážený návštěvníku, na webu cza-hu.cz používáme soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů.