Motivační stipendia

Podporované obory

Skupina B

36-64-H/01 Tesař
41-51-H/01 Zemědělec - farmář

Skupina C

36-52-H/01 Instalatér

Pozn. Žáci ostatních oborů (Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Jezdec a chovatel koní) mají možnost získat jednorázovou odměnu za prokazatelně dobré výsledky ve studiu ve výši 10 000 Kč.


Výše stipendia

 • motivační stipendium je tvořeno základním stipendiem a prospěchovým stipendiem
 • výše základního stipendia pro obory skupiny A činí 1 000 Kč měsíčně
 • výše základního stipendia pro obory skupiny B činí 700 Kč měsíčně
 • výše základního stipendia pro obory skupiny C činí 400 Kč měsíčně
 • výše prospěchového stipendia je stanovena ve výši 2 000 Kč za pololetí školního roku shodně pro obě skupiny oborů


Podmínky poskytnutí stipendia

Základní stipendium je poskytnuto, pokud žák v příslušném pololetí současně splnil všechny následující podmínky:

 • žák neměl žádnou neomluvenou absenci, a to ani v teoretické výuce, ani v odborném výcviku;
 • celková omluvená absence žáka v teoretické výuce a v odborném výcviku nepřesáhla 90 hodin;
 • žákovi nebylo uděleno kázeňské opatření v podobě důtky ředitele školy nebo podmíněného vyloučení ze školy nebo nepodmíněného vyloučení ze školy, ani nebyl hodnocen sníženým stupněm hodnocení chování;
 • žák nebyl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí (konec ledna a konec června) v žádném z předmětů klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani neklasifikován či nehodnocen; žák nemusí být hodnocen z předmětu tělesná výchova, pokud byl z tohoto předmětu uvolněn na základě rozhodnutí ředitele školy;
 • žák byl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí (konec ledna a konec června) klasifikován z odborného výcviku nejhůře stupněm dobrý;
 • počet předmětů, ve kterých byl žák hodnocen stupněm 4 (dostatečný) nesmí přesáhnout 2 a to pouze ze všeobecně vzdělávacích předmětů;
 • žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku.

Prospěchové stipendium je poskytnuto, pokud žák v příslušném pololetí splnil výše uvedené podmínky a současně splnil všechny následující podmínky:

 • měl průměrný prospěch za příslušné pololetí nejhůře 2,5;
 • v žádném předmětu nebyl hodnocen stupněm 4 (dostatečný) a z odborného výcviku byl hodnocen stupněm 1 (výborný).


Výplata stipendia

Motivační stipendium je poskytováno za celé pololetí dohromady, a to po jeho ukončení a po doručení řádně vyplněného výkazu ze školy. Motivační stipendium je poskytnuto do 90 dnů ode dne doručení výkazu.

 

Odměna za dobré výsledky ve studiu

 • podporované obory: 
  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
  • 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
 • výše jednorázové odměny je stanovena na částku 10 000 Kč 
 • odměna je vyplacena za předpokladu splnění všech podmínek pro poskytnutí motivačního stipendia (skupina A, B a C) a současně při splnění podmínky, že po celou dobu studia alespoň ve čtyřech pololetích měl žák průměrný prospěch do 2,00 a zbývající dvě pololetí průměrný prospěch do 2,50 (na pořadí nezáleží)
 • odměna se vyplácí po úspěném vykonání závěrečné zkoušky ve třetím ročníku


Dokumenty

Přidáno 20. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme:
eBezpečná škola
Zlatý erb
Podpořil Kraj Vysočina
Partneři školy:
Uč se v mládí
Cech obkladačů
Zemědělská Pôdohospodárska škola
Cech topenářů a instalatérů
Cech pokrývačů a tesařů
Agroportal
Agrojournal

Vážený návštěvníku, na webu cza-hu.cz používáme soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů.