Partneři školy

Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi školami, rezortními a výzkumnými pracovišti a budoucími zaměstnavateli. Rovněž pomáhá všem organizacím zabývajícím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poradenstvím i jednotlivcům působícím v oblasti tohoto zájmu.
 

Agroportal24h.cz

Redakce internetové stránky Agroportal24h.cz poskytuje pravidelný přehled o novinkách ze světa zemědělské techniky - aktuální trendy a vývoj, reportáže a zajímavosti z terénu - představení strojů, unikátní a jedinečné stroje, zkušenosti z praxe, rady.
 

AGROjournal

Časopis Agrojournal vycházející od roku 2014, je zaměřený na stroje a techniku používanou zemědělci v rostlinné i živočišné výrobě, lesníky při pěstování i zpracování dřevní hmoty a technologie pro energetické využití biomasy odpadní i záměrně pěstované. Přináší informace z oborů souvisejících s vývojem, výrobou, prodejem, provozem a údržbou strojů. Časopis se věnuje i problematice výstavby a rekonstrukce objektů souvisejících s hospodářskou činností, včetně jejich provozu a údržby. Technické informace doplňují reportáže z domácích a zahraničních akcí, představení jednotlivých firem i uživatelů techniky.
 

Cech instalatérů ČR

Posláním Cechu instalatérů ČR je prosazovat a chránit profesní, hospodářské a právní zájmy členů, organizovat a zajišťovat odborný růst členů se zaměřením zejména na zavádění nových technologií, podílet se na kvalitě výuky nové generace instalatérů, vytvářet podmínky pro prohlubování profesní cti, vydávat odborné bulletiny pro členy cechu se zaměřením na profesní problematiku, inzerci a propagaci,vydávat technické předpisy a pravidla praxe, týkající se profesní problematiky.

 

 

Cech topenářů a instalatérů České republiky

Hlavním posláním cechu je vytvářet pro své členy podmínky pro prohlubování odborné i lidské úrovně, profesní cti a tradic. Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž, provoz a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění nových technologií a propagaci výsledků jejich činnosti. V neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

 

 


Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a tesař. Hlavním motivem pro založení tohoto cechu bylo přání pozvednout tato řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. Každý si jistě uvědomuje, že rčení „střecha nad hlavou“ znamená pro člověka nejen nějakou konstrukci, ale také jistotu kvalitního bydlení pro jeho rodinu a tím jednu ze základních životních jistot. Hlavním mottem Cechu KPT ČR je zásada slušného a čestného chování v podnikání, profesní zdatnost a zásada etiky.

 

 


Cech obkladačů České republiky

Cech obkladačů České republiky vznikl 4. března 1996 jako otevřená profesní organizace pro všechny podnikatele a živnostníky působící v obkladačském oboru. Hlavními členy cechu jsou řemeslníci-obkladači, které doplňují představitelé navazujících služeb, jako jsou výrobci obkladačského materiálu a technologií, školy vyučující obkladačské dovednosti, koupelnová studia a experti. Cechu se podařilo vytvořit osnovy pro učební obor Obkladač a rovněž se podílí na vydávání učebnic. Organizuje řady projektů (např. soutěž mladých obkladačů – Obkladačská naděje) a podporuje uvádění novinek na český stavební trh.

 

 

 

Přidáno 20. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme:
eBezpečná škola
Zlatý erb
Podpořil Kraj Vysočina
Partneři školy:
Uč se v mládí
Cech obkladačů
Zemědělská Pôdohospodárska škola
Cech topenářů a instalatérů
Cech pokrývačů a tesařů
Agroportal
Agrojournal

Vážený návštěvníku, na webu cza-hu.cz používáme soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů.