Omluvenka

Vybraná ustanovení školního řádu o docházce do školy

Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, být na svém místě ve třídě nejpozději 5 minut před zahájením výuky a zúčastnit se vyučování všech povinných, volitelných a zvolených nepovinných vyučovacích předmětů.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zástupce žáka nebo zletilý žák sám písemně třídního učitele o uvolnění z vyučování. Uvolnění žáků v odůvodněných případech povoluje:

  • z jedné a více vyučovacích hodin téhož dne třídní učitel (nutno požádat předem);
  • vícedenní nepřítomnost povoluje ředitel školy nebo jím pověřený zástupce ředitele, prostřednictvím třídního učitele (nutno požádat písemně předem).

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce žáka (zletilý žák sám) povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Nepřítomnost žáka při vyučování lze omluvit jen pro závažné důvody, a to pro nemoc, mimořádnou událost v rodině a dopravní důvody.

Ve všech případech nepřítomnosti je při návratu do vyučování žák povinen ihned předložit třídnímu učiteli omluvný list, v němž je uveden důvod nepřítomnosti. Omluvný list žáka musí být u nezletilého žáka podepsán zákonným zástupcem. Pokud toto neučiní, bude absence považována za neomluvenou.
 

Oznámení nepřítomnosti

Telefonicky

Třídní učitele je možné kontaktovat na uvedených telefonních číslech. Rovněž lze zanechat vzkaz, který bude třídnímu učiteli předán.

  • Telefonní ústředna – pracoviště Humpolec, Školní 764, +420 565 532 069
  • Telefonní ústředna – pracoviště Humpolec, Nádražní 486, +420 565 533 218
  • Telefonní ústředna – pracoviště Humpolec, Spojovací 1538, +420 565 532 858
  • Telefonní ústředna – pracoviště Světlá nad Sázavou, Zámecká 33, +420 569 452 080
     

E-mailem

Oznámení nepřítomnosti žáka ve vyučování lze zaslat přímo na e-mailovou adresu třídního učitele. 

Kontakt na pedagogické pracovníky
 

Online formulářem

K oznámení nepřítomnosti žáka ve vyučování lze využít i online formulář.

 

E-omluvenka

Školní infomační systém umožňuje zákonnému zástupci a plnoletému žákovi odesílat třídnímu učiteli elektronickou omluvenku. Formulář lze zobrazit pomocí menu Docházka → Omlouvání absence → Elektronická omluvenka.

 

Přidáno 1. 10. 2023, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: