Maturitní zkouška

Organizace maturitní zkoušky

Třída 4.A

 • písemná práce (ČJ): -----
 • písemná práce (AJ): -----
 • didaktický test (M): 02. 09. 2024
 • didaktický test (AJ): 02. 09. 2024
 • didaktický test (ČJ): 03. 09. 2024
 • praktická zkouška: 04. 09. 2024
 • ústní zkouška: 04. 09. 2024
 • pro žáky konající opravnou zkoušku se použijí maturitní témata vyhlášená pro školní rok, kdy řádně ukončili 4. rončík

Třída 4.B

 • písemná práce (ČJ): -----
 • písemná práce (AJ): -----
 • didaktický test (M): 02. 09. 2024
 • didaktický test (AJ): 02. 09. 2024
 • didaktický test (ČJ): 03. 09. 2024
 • praktická zkouška: 04. 09. 2024
 • ústní zkouška: 04. 09. 2024
 • pro žáky konající opravnou zkoušku se použijí maturitní témata vyhlášená pro školní rok, kdy řádně ukončili 4. ročník

Model maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Více informací, včetně Katalogů požadavků na oficiálním maturitním webu CZVV

Profilová zkouška z cizího jazyka

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem Profilovou zkoušku z angličtiny (tedy písemnou práci a ústní zkoušku) lze nahradit doložením jazykového certifikátu nejméně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Seznam uznávaných zkoušek na webu MŠMT

Pro jarní zkušební období ve školním roce je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března příslušného roku. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června.

Didaktický test z ANJ však žák koná vždy.

Dokumenty

 • Školní seznam titulů k ústní části MZ (PDF)
 • Seznam přečtených knih (PDF, ODT)
 • Přihláška k maturitní zkoušce (PDF)
 • Hodnocení zkoušek profilové části (PDF)
   

Užitečné odkazy

Přidáno 17. 1. 2024, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: