Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků.

Vznik a kompetence školské rady vymezují §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 

Členové školské rady

Předseda školské rady Ing. Jan Hladký, Ph.D.
Zástupce zřizovatele Mgr. Milan Daďourek
Zástupce zřizovatele Ing. Miroslav Houška
Zástupce zřizovatele Karel Kratochvíl
Pedagogický pracovník Ing. Josef Hoskovec
Pedagogický pracovník Mgr. Lenka Zahálková
Zástupce žáků Václav Mrtka
Zástupce žáků Petr Žák
Zástupce žáků Václav Žák


Náměty a připomínky

Případné náměty a připomínky k průběhu vzdělávání a organizaci výuky můžete vkládat do online formuláře. Předem za ně děkujeme, budou začleněny do programu jednání školské rady.
 

Dokumenty

Zápis z jednání ze dne 15. 10. 2021

Zápis z jednání ze dne 14. 10. 2022

Zápis z jednání ze dne 13. 10. 2023

 

 

Přidáno 28. 11. 2023, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: