Závěrečná zkouška

Organizace závěrečné zkoušky

 

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

písemná zkouška: -----

praktická zkouška: -----

ústní zkouška: -----

 

Obor vzdělání: 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

písemná zkouška: -----

praktická zkouška: -----

ústní zkouška: -----

 

Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér

písemná zkouška: -----

praktická zkouška: -----

ústní zkouška: -----

 

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

písemná zkouška: -----

praktická zkouška: 1. a 2. 12. 2021

ústní zkouška: 3. 12. 2021

 

Model závěrečné zkoušky

Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Více informací na webu Centra pro zjištování výsledků vzdělávání.
 

Základní informace o závěrečné zkoušce

Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška má 3 části (písemnou, praktickou a ústní), podmínky konání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Závěrečnou zkoušku může konat jen žák, který úspěšně ukončil 3. ročník. Další termíny pro konání závěrečné zkoušky jsou září a prosinec následujícího školního roku. Konkrétní termíny zveřejní ředitel školy před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Písemná zkouška

Ředitel školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. U písemné zkoušky na počítači je tato doba nastavena automaticky. U písemné zkoušky na papíře se do této doby nezapočítává čas nezbytný pro přidělení témat žákům.

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.

Praktická zkouška

Ředitel školy vybere z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou fixně stanoven a v jednotném zadání jednotlivých oborů se liší podle charakteru a potřeb oboru.

V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky podle jednotného zadání. Tento časový limit je stejný pro všechna témata jednotného zadání praktické zkoušky daného oboru a škola jej musí respektovat. Minimální délka trvání praktické zkoušky podle jednotného zadání je 5 hodin. Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění koná žák praktickou zkoušku nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin.

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.

Ústní zkouška

Ředitel školy vybere z jednotného zadání 25 – 30 témat. Žák si z nich jedno téma vylosuje. Na základě vybraných témat může škola stanovit tzv. obsahové okruhy, tedy obecněji formulované otázky, které mohou žáci dostat pro přípravu na závěrečné zkoušky. Součástí ústní zkoušky jsou otázky ze světa práce, které jsou přístupné veřejně (viz. níže - publikace Závěrečná zkouška dle jednotného zadání). Časový limit na zodpovězení otázky ze světa práce je minimálně 2 minuty, maximálně 4 minuty.

Vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 minut (je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o 15 minut).

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.
 

Užitečné odkazy

Přidáno 9. 2. 2021, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme:
eBezpečná škola
Zlatý erb
Podpořil Kraj Vysočina
Partneři školy:
Uč se v mládí
Cech obkladačů
Zemědělská Pôdohospodárska škola
Cech topenářů a instalatérů
Cech pokrývačů a tesařů
Agroportal
Agrojournal

Vážený návštěvníku, na webu cza-hu.cz používáme soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů.