Závěrečná zkouška

Organizace závěrečné zkoušky

 

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

písemná zkouška: 02. 09. 2024

praktická zkouška: 10. 09. - 11. 09. 2024

ústní zkouška: 12. 09. 2024

 

Obor vzdělání: 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

písemná zkouška: 02. 09. 2024

praktická zkouška: 10. 09. - 11. 09. 2024

ústní zkouška: 12. 09. 2024

 

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

písemná zkouška: 02. 09. 2024

praktická zkouška: 10. 09. - 11. 09. 2024

ústní zkouška: 25. 06. 2024

 

Obor vzdělání: 36-64-H/01 Tesař

písemná zkouška: 02. 09. 2024

praktická zkouška: 10. 09. - 11. 09. 2024

ústní zkouška: 12. 09. 2024

 

Obor vzdělání: 41-51-H/01 Zemědělec - farmář

písemná zkouška: 02. 09. 2024

praktická zkouška: 10. 09. - 11. 09. 2024

ústní zkouška: 12. 09. 2024

 

Základní informace o závěrečné zkoušce

Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška má 3 části (písemnou, praktickou a ústní), podmínky konání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Závěrečnou zkoušku může konat jen žák, který úspěšně ukončil 3. ročník. Další termíny pro konání závěrečné zkoušky jsou září a prosinec následujícího školního roku. Konkrétní termíny zveřejní ředitel školy před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Písemná zkouška

Ředitel školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. U písemné zkoušky na počítači je tato doba nastavena automaticky. U písemné zkoušky na papíře se do této doby nezapočítává čas nezbytný pro přidělení témat žákům.

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.

Praktická zkouška

Ředitel školy vybere z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou fixně stanoven a v jednotném zadání jednotlivých oborů se liší podle charakteru a potřeb oboru.

V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky podle jednotného zadání. Tento časový limit je stejný pro všechna témata jednotného zadání praktické zkoušky daného oboru a škola jej musí respektovat. Minimální délka trvání praktické zkoušky podle jednotného zadání je 5 hodin. Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění koná žák praktickou zkoušku nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin.

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.

Ústní zkouška

Ředitel školy vybere z jednotného zadání 25 – 30 témat. Žák si z nich jedno téma vylosuje. Na základě vybraných témat může škola stanovit tzv. obsahové okruhy, tedy obecněji formulované otázky, které mohou žáci dostat pro přípravu na závěrečné zkoušky. Součástí ústní zkoušky jsou otázky ze světa práce, které jsou přístupné veřejně (viz. níže - publikace Závěrečná zkouška dle jednotného zadání). Časový limit na zodpovězení otázky ze světa práce je minimálně 2 minuty, maximálně 4 minuty.

Vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 minut (je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o 15 minut).

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou uzpůsobeny podmínky v souladu s platnou školskou legislativou.
 

Užitečné odkazy

Přidáno 19. 6. 2024, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: