Harmonogram činností od 11. května

Harmonogram činností a provozu školy od 11. května 2020
Harmonogram činností od 11. května

 

 

 

Příprava na maturitní a závěrečné zkoušky

Termín konání 

 • maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020 
 • časové schéma konání maturitní zkoušky stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Společná část

 • společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky
 • ve společné části zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk se neskládají dílčí zkoušky konané formou písemné práce 
 • žáci tak konají pouze dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní zkoušky, to znamená, že maturanti konají pouze didaktické testy z CJL  a CIZ nebo MAT a ústní zkoušky z CJL nebo CIZ
 • popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete ZDE

Profilová část

 • maturanti konají ústní zkoušky z odborných předmětů, tak jak se k nim přihlásili
 • praktická zkouška (PRA) se bude konat v nezměněné podobě
 • další informace k profilové části naleznete ZDE

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

 • žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
 • další informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete ZDE

Provoz školy od 11. 5. 2020

 • žáci i zaměstnanci školy si donesou min. 2 ks ochranných roušek, které budou používat na veřejnosti, cestování do školy, ve škole, ne v hodinách,  cestě ze školy, o přestávkách
 • každý bude mít igelitový sáček na roušky
 • ve třídách, dílnách, jídelně bude pohromadě max. 15 žáků – 1 žák v lavici a 2 m od sebe

Příprava teoretická i praktická

4. A (30 žáků)  
 • třída bude rozdělená 2 - 3 skupiny dle rozvrhu na teorii a praxi
 • teorie bude probíhat na pracovišti ve Školní  ulici – třída 3. B + třída 4. A 
 • praxe bude probíhat na Dusilově
4. B (12 žáků)  
 • třída bude pohromadě, příprava dle rozvrhu (teorie i praxe) 
 • teorie na Dusilově nebo v Školní ulici – třída 4. B
 • praxe bude probíhat na Dusilově, taktéž výcvik psů
J3  (19 žáků)
 • třída bude rozdělená na 2 skupiny
  • 1. skupina: Antoňů, Bartoška, Bělíková, Blažková, Čepeláková, Hmírová, Holubová, Nedělková, Zelenková K., Zelenková L.
  • 2. skupina: Hajná, Doležalová, Jarošová, Rechtoríková, Řádková, Soukupová, Tomicová, Trampešková, Vacková
 • 1. skupina bude mít teorii ve škole (J 3) a 2. skupina OV na Dusilově – konírna a bude rozdělena mezi 2 mistry OV
 • po týdnu se skupiny vymění
A3  (16 žáků)
 • třída bude rozdělená na 2 skupiny.
 • 1.  skupina bude mít teorii ne škole v Nádražní ulici a 2. skupina OV v autoservisu rozdělená mezi mistry OV
 • po týdnu se skupiny vymění
TI3  (7+3)
 • třída bude rozdělena na 2 skupiny
 • 1. skupina tesaři a 2. skupina instalatéři
 • žáci budou mít 1. týden teorii a 2. týden OV v Nádražní ulici
3.AS3
 • třída bude rozdělena při přípravě na 3 skupiny, jako byl rozdělen OV
 • jedna skupina bude mít teoretickou přípravu k ZZ a dvě skupiny (rozdělené na poloviny) budou mít OV - celkem bude tedy 5 skupin žáků.

Na DM a pracovištích bude určená karanténní místnost - Místnost COVID 19.

Provoz školy

 • dezinfekce do každé třídy + papírové ručníky + velký odpadkový koš
 • používat ji po příchodu do třídy a po ukončení bloku přípravy
 • do školy se bude chodit přes šatny – zde se neshromažďovat a nepotkávat se
 • toalety – voda, mýdlo, dezinfekce, papírové ručníky (sušáky)
 • denní čištění místností, kde byli žáci, pedagogové – 1 x denně
 • dezinfekce povrchů – lavice, stoly, vodovodní baterie, čipovací systém, zábradlí, kliky, spínače – několikrát denně. Zákaz suchého úklidu!
 • větrání – každou hodinu min. 5 min.
 • povinnost vést evidenci docházky žáků

Stravování        

 • rouška se sundá jen při konzumaci jídla (po tu dobu ji uložit do sáčku)
 • žáci i zaměstnanci školy si přihlásí obědy (žáci ubytovaní na DM celodenní stravu) telefonicky, e-mailem (viz. web školy) nejpozději do čt. 7. 5. 2020 do 12:00 hodin
 • cena bude normální jako ve školním roce 
 • snídaně a večeře budou formou balíčku, žáci jej obdrží ráno na internátech mezi 6:15 - 6:30
 • oběd bude podáván v jídelně jen pro žáky a zaměstnance školy od 10:45 do 13:00 dle určeného časového rozvrhu
 • do jídelny bude přístup jen přes domov mládeže, před vstupem do jídelny bude dezinfekce s dávkovačem

Při nástupu na DM a do školy musí všichni přicházející žáci vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a podepsat jej.

Praktické vyučování

 • podmínky stejné jako při výuce ve škole
 • dezinfikovat společné nářadí, materiál, měřidla,…

ŘMV

 • od 11. 5 pouze jízda  žáků závěrečných ročníků

Svařování

 • od 11. 5. možné

 

Ing. František Stiller

 

 

Přidáno 7. 5. 2020, autor: Martin Viktora

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: