eBezpečná škola

Kraj Vysočina eBezpečná škola

Školy dnes lákají případné uchazeče na cokoliv. Pro rodiče je však podstatná především bezpečnost jejich dětí. Česká zemědělská akademie v Humpolci získala značku „Kraj Vysočina eBezpečná škola“, kterou mají v současné době právo používat pouze dvě školy v Kraji Vysočina.

Značka byla vytvořena s cílem podpořit prevenci sociálně patologických jevů v oblasti elektronické bezpečnosti ve školách. Vedoucí Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr Pavlinec uvádí: „Chtěli jsme, aby se školy této problematice začaly opravdu věnovat a uvědomily si její závažnost.“

Jaké jsou podmínky pro získání titulu eBezpečná škola? Instituce, která žádá o udělení značky, musí splňovat celou řadu kritérií. Samozřejmostí je špičkové technické zabezpečení počítačové sítě, včetně profesionální obsluhy. Mezi další předpoklady patří pravidelné vzdělávání pedagogů a pečlivé zapracování dané problematiky do školního řádu a školních vzdělávacích programů. Nedílným požadavkem je i úzká spolupráce s rodiči a otevřenost školy k důslednému řešení projevů elektronického násilí. O udělení práv k užívání značky rozhoduje Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost Kraje Vysočina. Jejími členy jsou vedle pracovníků krajského úřadu z odboru informatiky, školství a sociálních věcí, také odborníci z řad Policie ČR, Vyšší policejní školy v Praze, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, příspěvkové organizace Education, odborníci ze sdružení CESNET, Národního centra bezpečnějšího internetu a ze společnosti AutoCont.

Protože se chceme prezentovat jako moderní škola, které není problematika elektronické bezpečnosti lhostejná, vypracovali jsme detailní Plán e-bezpečnosti. Cílem tohoto plánu bylo vytvoření komplexního rámce pro bezpečné využívání elektronických prostředků ve škole, osvojení etických norem v online komunikaci a zavedení účinných primárně preventivních opatření s cílem minimalizace projevů a rizik spojených s elektronickým násilím. Úspěšným završením procesu aplikace opatření a návrhů Plánu e-bezpečnosti do školní praxe bylo přiznání práva užívat značku eBezpečná škola Kraje Vysočina.

Zástupce školy se v rámci průběžného vzdělávání účastní seminářů a akcí zaměřených na e-bezpečnost, např. pravidelné mezinárodní konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality", kterou pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s Vyšší policejní školou MV v Praze. Má tak možnost konzultovat danou problematiku například se zástupci Policie ČR, NCBI a CSIRT.

Šíření osvěty v oblasti elektronické bezpečnosti se tak stává jednou ze základních priorit naší školy.

Přidáno 25. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme:
Škola doporučená zaměstnavateli