Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Identifikační údaje

Garant: Ing. Josef Horní

Telefon: 775 749 782

E-mail: horni@cza-hu.cz

Adresa: Školní 764, 396 01 Humpolec, 49.537756N, 15.353109E 

Cíl studia

 • komplexní příprava pro výkon zemědělských činností
 • zvládnutí teoretického základu i absolvování praxe k ověření teoretických poznatků
 • znalosti získané během studia budou prověřeny v závěrečném testu
 • po jeho úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, které je zároveň podkladem pro žádosti o dotace z EU pro potenciální zájemce
   

Cílová skupina

 • zemědělská veřejnost
 • začínající zemědělci, kteří žádají o dotaci z Programu rozvoje venkova - opatření I.3.2 (úspěšným absolvováním kurzu získají minimální zemědělskou kvalifikaci, která je jednou z podmínek, kterou musí příjemce dotace splňovat)

 

Vzdělávací program

Obsah kurzu

Teoretická výuka: 195 hodin

 • pěstování zemědělských plodin - 42 hodin
 • chov hospodářských zvířat - 42 hodin
 • zemědělská technika a technologické linky - 29 hodin
 • ekonomika a podnikání - 40 hodin
 • základy práce s informační a komunikační technikou - 15 hodin
 • základy zemědělského práva a zemědělské politiky - 6 hodin
 • zásady bezpečnosti a hygieny práce - 3 hodiny
 • ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny - 12 hodin
 • zpracování projektu - 6 hodin

Praktická výuka: 105 hodin

Celkem (teorie + praxe): 300 hodin
 

Časový harmonogram kurzu:

 • organizace kurzu
  • zahájení kurzu: říjen – listopad
  • ukončení kurzu: březen - duben
  • výuka probíhá ve dvoudenních blocích (pátek - sobota)
  • výuka probíhá většinou v týdenních intervalech
  • výuka probíhá zpravidla od 8:00 do 16:00 hodin
 • podmínky účasti
  • zaslání (odevzdání) přihlášky ke kurzu
  • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu
 • ukončení kurzu
  • kurz je ukončen komisionální zkouškou
  • zkouška se skládá ze tří částí (teoretická zkouška, samostatné vypracování projektu, obhajoba projektu)
  • teoretická zkouška sestává z písemného testu v rozsahu minimálně 70 otázek; k hodnocení prospěl musí účastník správně zodpovědět alespoň 70% otázek
  • obhajoba projektu probíhá před zkušební komisí, doba obhajoby činí maximálně 30 minut (účastník zpracovává projekt samostatně dle individuálního zadání)
 • osvědčení
  • úspěšným absolventům je dle Vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb. vydáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu "Kurz pro výkon obecných zemědělských činností" s celostátní platností
  • pro získání osvědčení je nutná minimálně 75 procentní účast na výuce
    

Ceník

 • Cena kurzu závisí na počtu účastníků kurzu a odvíjí se od aktuální kalkulace nákladů, viz. přihláška.

Termíny kurzů, přihlášky

 

Přidáno 11. 9. 2023, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme:
Škola doporučená zaměstnavateli