Historie

1887 – 30. léta 20. století

První zmínka se datuje na 27. března 1887, kdy zemský výbor v Praze povolil zřídit zimní hospodářskou školu v Humpolci.  Již v lednu 1888 byla zahájena výuka v omezených prostorách budovy tkalcovské školy, v domě zvaném Koráb. O tři roky později bylo rozhodnuto o změně zimní školy v celoroční školu rolnickou, později rolnicko-lnářskou. Pro účely odborného vzdělávání byl zakoupen v roce 1896 školní statek na Dusilově.  11. srpna 1897 byl položen základní kámen ke stavbě nové školní budovy na Dusilově. V tomto období se vystřídali ve funkci ředitele školy Josef Josek, Antonín Müller, Antonín Mohl a Josef Slabý.

Škola se začala velmi příznivě rozvíjet. Ještě na přelomu století bylo zřízeno pokusné pole a botanická zahrada, probíhala elektrifikace a nakoupily se moderní zemědělské stroje. Velkého rozkvětu dosáhla škola za ředitele školy Otakara Březiny v letech 1908 – 1934.

Poválečné období

Výuku i samotný provoz školy zabrzdily obě světové války. Dosavadní prestiž školy upadala, nic se nemohlo opravovat, škola i statek chátraly. Na krátkou dobu byla v budově školy umístěna německá okupační jednotka. Také se v tomto období vystřídali ve funkci ředitele Josef Pacovský, Ing. František Lešovský, Ing. Vincenc Michal, Ing. Břetislav Šimon.

V roce 1949 byla škola zestátněna. V 50. letech došlo ve škole i na statku k výrazným změnám.

Během krátké doby dochází k modernizaci statku, nakupují se nové stroje, rozhodlo se o zavedení chovu prasat a drůbeže. Ředitelem školy byl Ing. František Forman a vedoucím statku se stal Václav Merunka. Na škole byly realizovány různé typy studia. Postupně se vytrácí lnářské zaměření a snahou školy je poskytovat především všeobecné zemědělské vzdělání. V roce 1958 byla zřízena i dvouletá zemědělská škola učňovská. Na tomto se podíleli ředitelé Ing. Josef Hnát a František Brož.

60. léta 20. století

Od 1. září 1960 byla výuka zahájena na výběrové zemědělské technické škole, která o rok později získává statut střední školy a čtyřleté studium má být zakončeno maturitní zkouškou. Prvním ředitelem této školy se stal Ing. František Randa. Pro budoucnost školy mělo zásadní význam předání budovy zrušeného Okresního národního výboru do jejího vlastnictví. Některé prostory byly využívány jako internát, v jiných se konala různá školení. Škola se musela adaptovat především na výuku, a proto se internát přesunul zpátky na Dusilov.

70. – 80. léta 20. století

V 70. a 80. letech byla škola velmi plodná. Byla dokončena stavba cvičné haly pro výuku praxe a odborných předmětů. Přístavba rozšířila prostory školy o další odborné učebny. Úspěchem bylo korunováno i dlouholeté úsilí o otevření nového domova mládeže. V Humpolci se konalo poprvé celostátní finále jezdecké a vozatajské soutěže Zlatá podkova Zemědělských novin. Byly navázány mezinárodní kontakty a začaly se uskutečňovat výměnné pobyty v Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii a Německu. Organizovaly se zájezdy do SRN, Švédska, Francie. V tomto období byli ve funkci ředitele Ing. Josef Hnát a Ing. František Samec.

V roce 1985 dostala škola název Střední zemědělská škola. V roce 1989 byl novým ředitelem školy jmenován Ing. Miroslav Červený. Bylo otevřeno nové stravovací zařízení, tělocvična, vše slouží nejen škole, ale i široké veřejnosti dodnes.

Nové tisíciletí

Velký zlom nastal v novém tisíciletí. Problematická situace ve školství přinesla úsporná opatření a důsledkem toho bylo sloučení  čtyř do té doby samostatných pracovišť v jeden právní subjekt. Jednalo se o Střední zemědělskou školu a Střední odborné učiliště technické v Humpolci, Střední zemědělskou školu v Havlíčkově Brodě a Integrovanou střední školu ve Světlé nad Sázavou. Ředitelem školy se stává Mgr. Otakar Březina. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze byla na škole zahájena výuka bakalářského programu Chov koní. 1. července 2006 dostala škola statut Česká zemědělská akademie, střední škola.

V současné době se ve škole vyučují obory:

 • Agropodnikání - ekologické a konvenční zemědělství,
 • Agropodnikání - chov koní a jezdectví,
 • Chovatelství – kynologie,
 • Mechanizace a služby,
 • Přírodovědné lyceum,
 • Mechanik opravář motorových vozidel,
 • Opravář zemědělských strojů,
 • Jezdec a chovatel koní,
 • Zemědělec – farmář,
 • Instalatér,
 • Tesař.

Přidáno 1. 2. 2024, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: