Seminář - Luboš Jánský

Psy mám rád nejen jako pracovní pomocníky
Seminář - Luboš Jánský

„Psy mám rád nejen jako pracovní pomocníky, ale také jako kamarády a partnery pro volný čas.“ LUBOŠ JÁNSKÝ

Dne 10. 4. 2018 jsme přivítali na naší škole další významnou „kynologickou“ osobnost – pana Luboše Jánského. Sportovní kynologii se věnuje od roku 1966, kdy začal cvičit svého prvního německého ovčáka – Dona z Daňkova dvora, se kterým byl druhý na mistrovství mládeže v r. 1968. Kromě německých ovčáků měl také dobrmana nebo rottweilera. V r. 1975 složil zkoušku na tzv. krajského rozhodčího, pro posuzování závodů, dnes jsou to rozhodčí II. třídy. Od roku 1981 je ústředním rozhodčím, a následně byl ČKS zapsán do seznamu mezinárodních rozhodčích.

Pan Jánský přijel, aby nám přiblížil začátek práce se psem – motivaci, odměňování atd., a to formou semináře. Byl určen pro studenty 3. a 4. ročníku kynologie – tedy pro ty, kteří už mají vlastního psa na „cvičení“. A co jsme se dověděli? Pan Jánský začal tím, že pes nám není v této naší zájmové činnosti nástrojem, ale partnerem. Předpokladem úspěšné práce psovoda s jeho psem jsou láska, tolerance a cit. Pes je naším obrazem, zrcadlí náš vzájemný vztah, jehož kvalita se odráží v tom, s jakou ochotou, spontánností a energií pes bude cvičit. Dále nám vysvětlit, že motivace se táhne jako červená nit životem psovoda a jeho psa. Vystupování psovoda musí být tzv. černobílé – jasně čitelné pro psa, pes musí okamžitě poznat, co po něm chceme. Je potřeba pracovat srozumitelně, jasně a vždy stejně. Cesta výcviku by měla být příjemná pro obě strany – jak psovod, tak pes musejí být spokojení. Motivace je základním pilířem celé práce se psem. Žádoucí je pozitivní motivace – vyvolává kladné reakce (chuť spolupracovat s psovodem a připravenost k plnění konkrétních požadavků). Samozřejmě s tím souvisí i vhodná forma motivace – pamlsky, hračky, pochvala - o kterých jsme také mluvili. Nakonec ještě proběhla diskuze nejen o formách výcviku, ale také jsme chtěli vědět názor rozhodčího na některé výcvikové metody nebo pomůcky.

Seminář byl pro nás velkým přínosem a věříme, že se s panem Jánským brzy opět setkáme, třeba i u praktického výcviku.

Děkujeme také našim učitelům výcviku – Jaromíru Váchovi a ing. Jitce Filové, že nám tento seminář zorganizovali.

žáci 3.B a 4.B

Přidáno 25. 6. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: