Agropodnikání - ekologické a konvenční zemědělství

Základní údaje

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Školní 764, 396 01 Humpolec, 49.537756N, 15.353109E

565 532 069     cer@cza-hu.cz

 

Kód a název: 41-41-M/01 Agropodnikání

Zaměření: ekologické a konvenční zemědělství

Pracoviště: Humpolec, Školní 764

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Certifikát: maturitní vysvědčení

Zdravotní způsobilost: vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

Přihláška: informace zde

Přijímací řízení: informace zde


Náplň studia

Naučíš se stanovovat a následně realizovat vhodné technologické postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat, provádět základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských produktů, zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat adekvátní opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat a zpracování zemědělských produktů,  zajišťovat údržbu, opravy a efektivní využívání zemědělské techniky.

V rámci studia absolvuješ autoškolu - sk. B, T (možnost rozšíření o sk. C).

 

Uplatnění absolventů

​Najdeš uplatnění jako zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář.

Uplatníš se jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova, podnikatel v agroturistice a cestovním ruchu.

Můžeš pracovat jako technickohospodářský a  administrativní pracovník v zemědělských podnicích i státní správě.

 

Dokumenty

 

Nahlédněte k nám

Přidáno 1. 10. 2023, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: