Informace k přijímacímu řízení

Děkujeme všem, kteří si vybrali naši školu. Přinášíme bližší informace k přijímacímu řízení.
Informace k přijímacímu řízení

 

 

obory s výučním listem

obory s maturitní zkouškou

Termíny JPZ

JPZ koná uchazeč na všech školách uvedených na přihlášce. Ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu (3. května 2021), ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu (4. května 2021).

Pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.

Časový harmonogram JPZ

Pokud je součástí prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, pokud

a) si tuto možnost výslovně vyhradí v jednotných kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení a zároveň

b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

 

Pozvánka k JPZ

Pozvánku ke konání JPZ v prvním kole přijímacího řízení s bližším určením místa a času konání zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před termínem konání této zkoušky.

Na pozvánce je uvedeno evidenční číslo přihlášky. Tímto číslem bude uchazeč identifikován ve výsledcích přijímacího řízení (v seznamu přijatých uchazečů).

 

Průběh a pravidla JPZ

Uchazeči s sebou na zkoušku potřebují pozvánku, výše uvedené prohlášení, rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). Vhodná propisovací tužka píše modře či černě při jakémkoliv náklonu, stopa je dostatečně silná, nevynechává, nepropíjí se na druhou stranu listu a není gumovatelná.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut (opatření MŠMT k prodloužení testů JPZ).

V přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek v každém z testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl. K pořadí škol na přihlášce se při vyhodnocení výsledků přijímacího řízení nepřihlíží.

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020/21

Testová zadání k procvičování  

 

Výsledky JPZ

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021. U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

 

Přidáno 1. 3. 2021, autor: Martin Viktora

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: